Hearo Health App


Informatieverwerking
Een grote hoeveelheid informatie kan soms overweldigend zijn voor patiënten. Vaak wordt maar 20% van de aangeboden mondelinge informatie onthouden. Hierdoor komt soms voor dat patiënten na afloop van het gesprek met de arts, zich niet meer alle details van de gegeven informatie kunnen herinneren. Door een technologische ondersteuning te ontwikkelen voor de patiënt, zal er worden bijgedragen aan een efficiëntere informatieverwerking en heeft de patiënt het gesprek altijd bij de hand. Zo wil Hearo patiënten een gelijkwaardig gesprek bieden en de regie in eigen handen geven.

Taalbarrière
Door het aanbieden van de tekst in een andere taal, zonder vakjargon of met uitleg van begrippen wil Hearo een App aanbieden die begrijpbaar is voor alle patiënten, ook voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden.

Dialoog aangaan
Vaak wordt er tussen het gesprek met de patiënt en de arts geen dialoog aangegaan waardoor veel vragen onbeantwoord blijven. Daarom kun je in de App vragenlijsten raadplegen of deze zelf toevoegen zodat je deze niet vergeet te stellen.